Veřejná zakázka: Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 892
Systémové číslo: P23V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 12.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo: CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227.
Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 – chodník a cyklostezka včetně dopravního značení, SO 102 – chodník a SO 201 – zárubní zídka včetně ochranného zábradlí a SO 401 a SO 402 – veřejné osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 13 909 043 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Rumburk
  • IČO: 00261602
  • Poštovní adresa:
    Třída 9. května 1366/48
    Rumburk 1
    40801 Rumburk
  • Název odboru: Odbor regionálního rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214907

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://vzakazky.rumburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky