Veřejné zakázky města Rumburku a Lužické nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Rumburk a Lužická nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk
Město Rumburk
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2020 11.01.2021 13:00
Pečovatelská služba Rumburk na rok 2021
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 02.12.2020 10:00
Revitalizace sídliště Na Valech
Město Rumburk
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 14.12.2020 13:00
Centrum POKORUM
Město Rumburk
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 02.12.2020 13:00
Infrastruktura ZŠ v Rumburku – Zajištění bezbariérovosti celé školy a modernizace učebny fyziky
Město Rumburk
podlimitní Vyhodnoceno 27.08.2020 25.09.2020 10:00
Nákup zdravotnického přístroje: plicní ventilace
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.05.2019 31.05.2019 11:00
Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2016 08.08.2016 10:00
všechny zakázky