Veřejné zakázky města Rumburku a Lužické nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Rumburk a Lužická nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup drogistického zboží
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 14.08.2020 10:00
Pronájem služebního vozidla pro Město Rumburk pomocí operativního leasingu
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 14.08.2020 10:00
Rumburk, lávka ev. č. 41 - ulice Pražská
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 30.07.2020 10:30
Rumburk, most ev. č. 05 - ulice Potoční
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 30.07.2020 10:00
Senior taxi ve městě Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2020 23.07.2020 13:00
Nákup zdravotnického přístroje: plicní ventilace
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.05.2019 31.05.2019 11:00
Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2016 08.08.2016 10:00
všechny zakázky