Veřejné zakázky města Rumburku a Lužické nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Rumburk a Lužická nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokální výspravy na komunikacích v Rumburku 2018
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2018 28.03.2018 10:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.03.2018 23.03.2018 10:00
Oprava oplocení, povrchu a garážového stání v areálu Městské policie Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2018 28.02.2018 13:00
Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr 2018
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2017 07.12.2017 10:00
Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2016 08.08.2016 10:00
Pečovatelská služba Rumburk pro rok 2016
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2015 14.12.2015 10:00
všechny zakázky