Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nové rozvody DVB-T v domě č.p. 1467, ul. Růžová, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 16.05.2019 13:00
Oprava střechy na objektu p.p.č. 2076/3, k.ú. Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 15.05.2019 15.05.2019 14:00
PD lávka č. 41 ulice Pražská
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 13.05.2019 14.05.2019 07:00
PD most č. 14 ulice Žitná
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 13.05.2019 14.05.2019 07:00
PD most č. 24 ulice Barvířská
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 13.05.2019 14.05.2019 07:00
PD most č. 5 Potoční ulice
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 13.05.2019 14.05.2019 07:00
Nákup zdravotnického přístroje: plicní ventilace
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.05.2019 31.05.2019 11:00
„Zimní údržba místních komunikací města Rumburk“
Město Rumburk
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2019 06.06.2019 10:00
Výstavba dřevěného altánu, MŠ Sukova, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 15:00
Zpracování posudku k ocenění nemovitostí
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 16.04.2019 09:00
Nákup kancelářského vybavení
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2019 24.04.2019 10:00
Zpracování studie proveditelnosti pro projekt "Infrastruktura ZŠ U Nemocnice v Rumburku - modernizace učebny fyziky"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 09.04.2019 09.04.2019 09:00
Mobilní telekomunikační služby pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2019 16.04.2019 10:00
Lokální výspravy na komunikacích v Rumburku 2019
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 02.04.2019 10:00
DPS kotelny Domu kultury Střelnice Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 21.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››