Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrum POKORUM
Město Rumburk
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 27.11.2020 10:00
Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Sportovní a Kalná
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 21.10.2020 21.10.2020 16:00
Havarijní oprava MK Souběžná
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 08.10.2020 08.10.2020 12:00
Havarijní oprava povrchu MK Na Výsluní
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 08.10.2020 08.10.2020 12:00
Odvodnění ulice Myslivecká
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 07.10.2020 07.10.2020 12:00
Oprava bytu č. 11 ul. Luční v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 07.10.2020 05.10.2020 00:00
Oprava bytu č. 13 na ul. Luční čp.283 v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 07.10.2020 07.10.2020 00:00
Havarijní oprava vpustí v ulici Sukova
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.10.2020 06.10.2020 07:00
Rekonstrukce oplocení - MŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 24.09.2020 24.09.2020 20:00
Oprava zábradlí v ulici Komenského
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 22.09.2020 22.09.2020 07:00
Oprava fasády garáže Městského úřadu Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 17.09.2020 17.09.2020 11:00
VDZ ul. Žitná a Sukova
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 11.09.2020 11.09.2020 06:00
Veřejné osvětlení - ul. Sportovní
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 08.09.2020 08.09.2020 11:00
Těžba a manipulace dřevní hmoty
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 03.09.2020 01.09.2020 00:00
PD - Revitalizace sídliště v Podhájí I. etapa - Rumburk - Dopravní stavby
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 28.08.2020 28.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››