Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava MK Tyršova tryskovou metodou
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 09.07.2021 09.07.2021 08:00
Infrastruktura ZŠ v Rumburku – Zajištění bezbariérovosti celé školy a modernizace učebny fyziky – dodávka výukových sad
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2021 21.07.2021 13:00
Infrastruktura ZŠ v Rumburku – Zajištění bezbariérovosti celé školy a modernizace učebny fyziky – dodávka IT
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2021 21.07.2021 13:00
Rumburk, most ev. č. 24 - ulice Barvířská
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2021 21.07.2021 10:00
Těžba a manipulace dřevní hmoty harvestorem
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 25.06.2021 24.06.2021 00:00
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištěni zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s.
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 23.06.2021 23.06.2021 08:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce zahrady u MŠ Krásnolipská p.p.č. 2580, 2581/2, 2583 k.ú. Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 21.06.2021 21.06.2021 11:00
Veřejné osvětlení v lokalitě ul. Železničářů - zpracování PD
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 28.05.2021 28.05.2021 07:00
Oprava sociálního zařízení na Zimním stadionu Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 21.05.2021 21.05.2021 14:00
Zajištění průběžné aktualizace a 6. úplné akutalizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.05.2021 06.05.2021 09:00
Rekonstrukce chodníku Palackého - zámková dlažba
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 05.05.2021 05.05.2021 11:00
Projektová dokumentace "Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3. generace (UT3G) na p.p.č. 1416/13 k.ú. Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2021 03.05.2021 16:00
Oprava bytu č. 9 v domě čp. 19 ul. Vrchlického, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 30.04.2021 28.04.2021 00:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 10.05.2021 10:00
Stavba drátěných oplocenek v lesích města Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 28.04.2021 28.04.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››