Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výsadba zeleně v sídlišti Na Valech Rumburk
Město Rumburk
podlimitní Zadáno 24.08.2023 11.09.2023 13:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu od 01.01.2024 do: 01.01.2026 (centralizovaná zakázka)
Město Rumburk
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 18.07.2023 11:30
Sdružené služby dodávky elektrické energie od: 01.01.2024 do: 31.12.2025 (centralizovaná zakázka)
Město Rumburk
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 18.07.2023 11:45
Mateřská škola RUMBURK, Krásnolipská – sanace suterénu
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 14.07.2023 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk - 4. etapa
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 22.06.2023 10:00
Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská Rumburk
Město Rumburk
podlimitní Zadáno 07.06.2023 28.06.2023 10:00
Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
Město Rumburk
podlimitní Zadáno 17.05.2023 12.06.2023 10:00
Centrum POKORUM - II. etapa
Město Rumburk
podlimitní Zadáno 20.04.2023 17.05.2023 13:00
Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 27.04.2023 10:00
Výroba nábytku pro MěÚ Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 12.04.2023 05.04.2023 08:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 14.04.2023 12:00
Kácení dřevin a frézování pařezů na území města Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 14.03.2023 22.02.2023 00:00
Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk
Město Rumburk
podlimitní Zadáno 09.03.2023 28.03.2023 13:00
Oprava bytu č. 29, ul. Luční čp.283 v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 07.03.2023 07.03.2023 00:00
Sekání vybraných pozemků ve vlastnictví města Rumburk pro roky 2023-2025
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2023 13.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››