Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace "Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3. generace (UT3G) na p.p.č. 1416/13 k.ú. Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2021 03.05.2021 16:00
Oprava bytu č. 9 v domě čp. 19 ul. Vrchlického, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 30.04.2021 28.04.2021 00:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 10.05.2021 10:00
Stavba drátěných oplocenek v lesích města Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 28.04.2021 28.04.2021 00:00
Zpracování PD "Dětské dopravní hřiště u bazénu, Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 27.04.2021 27.04.2021 10:00
Zajištění činnosti a KOO BOZP pro akci "Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 26.04.2021 26.04.2021 10:00
Projektová dokumentace "Dětské dopravní hřiště a hřiště s umělohmotným povrchem u Bazénu Rumburk na p.p.č. 2903/19, 2891/1 k.ú. Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 23.04.2021 23.04.2021 11:00
Rekonstrukce chodníku Palackého - obrubníky
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 12.04.2021 12.04.2021 16:00
Zakládání vegetačních prvků p.p.č.304/13 v k.ú. Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 09.04.2021 08.04.2021 00:00
Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2021 03.05.2021 13:00
Veřejné osvětlení ve spojce ulic Barvířská a Jiříkovská
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 07.04.2021 07.04.2021 08:00
Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Dělnická
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 07.04.2021 07.04.2021 07:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk - 2. etapa
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2021 22.04.2021 10:00
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 18 ul. Vrchlického, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 29.03.2021 29.03.2021 00:00
Oprava bytu č. 6 v domě čp. 17 ul. Vrchlického, Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 26.03.2021 24.03.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››