Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup počítačů a LCD monitorů
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 08.11.2021 13:00
Oprava bytu č. 6, ul. Radniční čp.230 v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 15.10.2021 13.10.2021 00:00
Oprava MK před hotelem Faraon
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 11.10.2021 11.10.2021 09:00
Oprava povrchu MK Kotvová
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 04.10.2021 04.10.2021 12:00
Těžba, přibližování a manipulace dřevní hmoty - Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 01.10.2021 22.09.2021 00:00
Oprava bytu č. 36, ul. Na Valech čp.200 v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 21.09.2021 20.09.2021 00:00
Veřejné osvětlení v části ulice Zelená
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 20.09.2021 20.09.2021 09:00
Podzimní výsadby v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 17.09.2021 15.09.2021 00:00
Sečení pozemku ve vlastnictví města Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 17.09.2021 16.09.2021 00:00
Zpracování žádosti o dotaci k dotačnímu titulu "Program rozvoje venkova, opatření 4.3.2. - Lesnická infrastruktura"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 15.09.2021 15.09.2021 12:00
Likvidace bioodpadu z areálu TOM 2021
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.09.2021 06.09.2021 07:00
Zpevnění povrchu v ulici Potoční u čp. 159
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.09.2021 06.09.2021 07:00
Rekonstrukce povrchu chodníku Žitná od čp. 208 k čp. 1402
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 03.09.2021 03.09.2021 06:00
Nákup víceúčelového komunálního stroje
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 30.09.2021 10:00
Těžba a přibližování dřevní hmoty
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 30.08.2021 26.08.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››