Profil zadavatele: Město Rumburk

 • Název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 214907
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261602

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokální výspravy na komunikacích v Rumburku 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2018 28.03.2018 10:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.03.2018 23.03.2018 10:00
Údržba a ošetřování vybrané zeleně 2018
VZ malého rozsahu Objednáno 02.03.2018 02.03.2018 14:00
Most ev. č. 33 ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 27.02.2018 27.02.2018 09:00
Odbahnění rybníčka v Parku Rumburské vzpoury v Rumburku
VZ malého rozsahu Objednáno 21.02.2018 21.02.2018 12:00
Oprava oplocení, povrchu a garážového stání v areálu Městské policie Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2018 28.02.2018 13:00
Čištění nátoku zatrubněného vodního toku pod LS v Rumburku
VZ malého rozsahu Objednáno 07.02.2018 07.02.2018 13:00
Rumburk - veřejné osvětlení ul. Palackého, Dlouhá, SNP
VZ malého rozsahu Objednáno 05.02.2018 05.02.2018 08:00
PD - Oprava střechy objektu školní jídelny a kuchyně ZŠ Tyršova
VZ malého rozsahu Objednáno 02.02.2018 02.02.2018 09:00
Nákup zahradního traktoru XTY 220 HD
VZ malého rozsahu Objednáno 29.01.2018 29.01.2018 10:00
Stavební práce - dlažba v areálu TOM
VZ malého rozsahu Objednáno 29.01.2018 29.01.2018 09:00
Rumburk - veřejné osvětlení v ul. Na Příkopech – koordinace s obnovou distribuční sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 11.12.2017 11:00
Pečovatelská služba Rumburk na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 22.12.2017 10:00
Projektová dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy MěÚ Rumburk, čp. 1051 - archivy"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 06.12.2017 10:00
Provozování sběrného dvora pro město Rumburk
podlimitní Zadáno 24.11.2017 13.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››