Profil zadavatele: Město Rumburk

 • Název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 214907
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261602

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava omítek v učebně ZŠ Tyršova Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 04.06.2021 04.06.2021 07:00
Veřejné osvětlení v lokalitě ul. Železničářů - zpracování PD
VZ malého rozsahu Objednáno 28.05.2021 28.05.2021 07:00
Oprava sociálního zařízení na Zimním stadionu Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 21.05.2021 21.05.2021 14:00
Zajištění průběžné aktualizace a 6. úplné akutalizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.05.2021 06.05.2021 09:00
Rekonstrukce chodníku Palackého - zámková dlažba
VZ malého rozsahu Objednáno 05.05.2021 05.05.2021 11:00
Projektová dokumentace "Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3. generace (UT3G) na p.p.č. 1416/13 k.ú. Rumburk"
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2021 03.05.2021 16:00
Oprava bytu č. 9 v domě čp. 19 ul. Vrchlického, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 30.04.2021 28.04.2021 00:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 10.05.2021 10:00
Stavba drátěných oplocenek v lesích města Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 28.04.2021 28.04.2021 00:00
Zpracování PD "Dětské dopravní hřiště u bazénu, Rumburk"
VZ malého rozsahu Objednáno 27.04.2021 27.04.2021 10:00
Zajištění činnosti a KOO BOZP pro akci "Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk"
VZ malého rozsahu Objednáno 26.04.2021 26.04.2021 10:00
Projektová dokumentace "Dětské dopravní hřiště a hřiště s umělohmotným povrchem u Bazénu Rumburk na p.p.č. 2903/19, 2891/1 k.ú. Rumburk"
VZ malého rozsahu Objednáno 23.04.2021 23.04.2021 11:00
Rekonstrukce chodníku Palackého - obrubníky
VZ malého rozsahu Objednáno 12.04.2021 12.04.2021 16:00
Zakládání vegetačních prvků p.p.č.304/13 v k.ú. Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 09.04.2021 08.04.2021 00:00
Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2021 03.05.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››