Profil zadavatele: Město Rumburk

 • Název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 214907
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261602

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba a ošetřování vybrané zeleně 2020
VZ malého rozsahu Objednáno 20.01.2020 20.01.2020 08:00
PD na výstavbu nového chodníku v ul. Žitná
VZ malého rozsahu Objednáno 08.01.2020 08.01.2020 15:00
PD VO Horní Jindřichov - Větrná, Zadní
VZ malého rozsahu Objednáno 07.01.2020 07.01.2020 15:00
Výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Objednáno 31.12.2019 21.11.2019 11:00
Správa veřejného pohřebiště
VZ malého rozsahu Objednáno 16.12.2019 16.12.2019 08:00
Smlouva o poskytování služeb - kotlíkový specialista
VZ malého rozsahu Objednáno 12.12.2019 12.12.2019 12:00
Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 03.01.2020 10:00
Upgrade a konfigurace aktivních prvků, páteřních switchů a VoIP zařízení na budovách A a B
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 16.12.2019 10:00
Pečovatelská služba Rumburk na rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 10.12.2019 10:00
Projektová dokumentace parkoviště, komunikace a opěrná zeď, ul. Na valech, Rumburk (p.p.č. 456, k.ú. Rumburk)
VZ malého rozsahu Objednáno 20.11.2019 20.11.2019 13:00
Zpracování studie proveditelnosti k projektu Centrum POKORUM
VZ malého rozsahu Objednáno 20.11.2019 20.11.2019 13:00
Oprava vodovodní přípojky ul. Růžová, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 18.11.2019 18.11.2019 00:00
Nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 28.11.2019 10:00
Rekonstrukce části objektu Tř. 9. května č.p. 1051 Rumburk – nový archiv
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 12.12.2019 13:00
Dodávka a montáž topných indikátorů - Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 31.10.2019 31.10.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››