Profil zadavatele: Město Rumburk

 • Název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 214907
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261602

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava bytu č.9 v domě č.p. 230, ul. Radniční, Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 11.01.2018 12:21
Oprava bytu č.1 v domě č.p. 272, ul. Poštovní, Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 11.01.2018 09:39
Rumburk - veřejné osvětlení v ul. Na Příkopech – koordinace s obnovou distribuční sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 11.12.2017 11:00
Pečovatelská služba Rumburk na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 22.12.2017 10:00
Projektová dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy MěÚ Rumburk, čp. 1051 - archivy"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 06.12.2017 10:00
Oprava bytu č.2 v objektu č.p.272, ul. Radniční, Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 13.12.2017 09:00
Oprava bytu č.2 v domě č.p.230, ul. Radniční, Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 13.12.2017 09:00
Provozování sběrného dvora pro město Rumburk
podlimitní Zadáno 24.11.2017 13.12.2017 10:00
Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2017 07.12.2017 10:00
Oprava povrchu komunikace v ulici Stepní u č.p. 562
VZ malého rozsahu Objednáno 01.11.2017 01.11.2017 12:00
Oprava dešťové kanalizace v Dolní ulici
VZ malého rozsahu Objednáno 25.10.2017 25.10.2017 12:00
Oprava zábradlí na mostě č. 14 v Žitné ulici
VZ malého rozsahu Objednáno 25.10.2017 25.10.2017 12:00
Dodávka a montáž kamerového systému pro budovy městského úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 03.11.2017 10:00
Dodávka HW a SW vybavení 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 03.11.2017 10:30
Smlouva o poskytování služeb na dotační poradenství k projektu "Zateplení panelového domu čp. 283, ul. Luční v Rumburku"
VZ malého rozsahu Objednáno 12.10.2017 12.10.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››