Profil zadavatele: Město Rumburk

 • Název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 214907
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261602

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava MK Lesní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 29.06.2017 10:00
Oprava bytu č.10 v domě č.p.15, ul. Vrchlického, Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 20.06.2017 11:20
Veřejné osvětlení - K Vysílači
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2017 26.06.2017 10:00
Zatrubnění otevřeného příkopu, ul. Zadní, Rumburk 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2017 28.06.2017 13:00
Oprava opěrné zdi Lučního potoka
VZ malého rozsahu Objednáno 06.06.2017 06.06.2017 14:00
Rekonostrukce střechy objektu mateřské školy, ul. Sukova čp. 1047, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 05.06.2017 05.06.2017 13:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce a přístavba k objektu čp. 1094/27, ul. 2. polské armády, Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2017 26.06.2017 13:00
Studie proveditelnosti na projekt "Modernizace informačních a komunikačních systémů města Rumburk"
VZ malého rozsahu Objednáno 25.05.2017 25.05.2017 11:00
Projektová dokumentace - Stavební úpravy budovy MěÚ Rumburk, čp. 1051
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2017 14.06.2017 13:00
Oprava střechy na objektu p.p.č. 2076/2, k.ú. Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 12.06.2017 10:00
Nákup drobného atletického vybavení pro letní stadion Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 22.05.2017 22.05.2017 11:00
Rekonstrukce havarijního stavu DK, ul. Bezručova, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 09.05.2017 09.05.2017 08:00
Oprava MK Zelená
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 09.05.2017 10:00
Vybudování závlahového sytému - Letní stadion
VZ malého rozsahu Objednáno 28.04.2017 28.04.2017 11:00
Generální oprava vozidla Tatra CAS 32 T 815 pro SDH Rumburk
podlimitní Hodnocení 27.04.2017 22.05.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››