Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 07:36:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, opravujeme chybu ve Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1.
Opraven termín pro podání nabídek.
Ing. Miroslav Jeništa
administrátor veřejné zakázky


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 2.pdf (286.87 KB)