Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo: CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227.
Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 – chodník a cyklostezka včetně dopravního značení, SO 102 – chodník a SO 201 – zárubní zídka včetně ochranného zábradlí a SO 401 a SO 402 – veřejné osvětlení.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://vzakazky.rumburk.cz)
Kontakt: Miroslav Jeništa
e-mail: miroslav.jenista@rumburk.cz
tel: 412 356355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 31.05.2023 10:00
Datum zahájení: 17.05.2023 09:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: