Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2023 14:52:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel na základě předchozí žádosti uveřej%nuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.
Ing. Miroslav Jeništa
administrátor zakázky


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 3.pdf (290.90 KB)