Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2023 14:55:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti uveřejnil zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Současně zasílám Vysvětlení ZD č. 3 přílohou.
Ing. Miroslav Jeništa
administrátor veřejné zakázky


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 3.pdf (290.90 KB)

Původní zpráva

Datum 29.05.2023 14:26:31
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
V souvislosti s přípravou nabídky na VZ „Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“ si dovolujeme zadavatele požádat o vysvětlení pol. č. 25 Montáž kabelů sdělovacích do betonové chráničky v objektu SO 201 zárubní zídka a ochr. Zábradlí (I. Etapa). S ohledem na položky specifikace (č. 26 a 27) se domníváme, že pol. č. 25 je zamýšlena jako montáž kabelového žlabu, nikoliv sdělovacích kabelů.
Za vysvětlení předem děkujeme.