Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 06:46:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení/Změnu Zadávací dokumentace č. 1.
Jedná se o NOVÝ soupis prací dodávek a služeb.
Podorbnosti v přiloženém dokumentu.
Ing. Miroslav Jeništa
administrátor veřejné zakázky


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 1.pdf (288.68 KB)
- 20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa [zadání].xlsx (214.83 KB)
- 20230104 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa [zadání].xlsx (118.80 KB)