Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup serveru a uložiště
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 14.09.2022 10:00
Pomocné a zabezpečovací práce mostu Sukova
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 25.08.2022 25.08.2022 08:00
TDS - Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk - I. etapa - SO 101, SO 102, SO 104, SO 105
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 30.06.2022 01.07.2022 11:00
Pracovní poradenství pro uprchlíky
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 28.06.2022 28.06.2022 10:00
Studie modernizace plaveckého stadionu v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 30.06.2022 11:00
Oprava střechy MŠ Komenského Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 08.06.2022 14.06.2022 12:00
zpracování knihy - Rumburk - Život ve městě kdysi nazývaném Malá Paříž severu
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.06.2022 06.06.2022 09:00
Územní studie Rumburk ÚS 4 - plocha Z 56 a Z 57
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 24.05.2022 25.05.2022 07:00
Oprava střechy č. 3, 4 a 5 DK Střelnice Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 18.05.2022 23.05.2022 08:00
Odvodnění tréninkového fotbalového hřiště v Rumburku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 11.05.2022 12.05.2022 07:00
ZŠ U Nemocnice 5, Rumburk - sociální zařízení 3.N.P. - dívky
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 02.05.2022 04.05.2022 12:00
Výměna DCI technologie a 3D systému v kině Domu kultury Střelnice Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 16.05.2022 13:00
Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk - I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105
Město Rumburk
podlimitní Zadáno 28.04.2022 23.05.2022 13:00
Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku - vybavení jazykové učebny
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 11.05.2022 13:00
Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace ul. Vilová č.p. 91-82 Dolní Křečany
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 25.04.2022 25.04.2022 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››