Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup notebooků
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 15.12.2022 13:00
Nákup počítačů a LCD monitorů
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 15.12.2022 13:00
Studie pr8vedeitelnosti a dotační management v rámci projektu "Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 14.11.2022 14.11.2022 15:00
Zpracování územní studie Rumburk ÚS 3 - plochy Z18 - Z19
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 10.11.2022 10.11.2022 10:00
Nákup regeneračních balíčků
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 03.11.2022 03.11.2022 13:00
Výroba nábytku pro MěÚ Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 03.11.2022 01.11.2022 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2023
Město Rumburk
nadlimitní Zadáno 03.11.2022 04.11.2022 00:00
Výměna 1ks osobního výtahu v objektu Městského úřadu Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2022 03.11.2022 08:00
Sdružené služby dodávkyzemního plynu na období roku 2023
Město Rumburk
nadlimitní Zadáno 03.11.2022 04.11.2022 00:00
Nákup kancelářského vybavení
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 14.11.2022 17:00
Oprava chodníku ve vnitrobloku ul. Polní sídliště V Podhájí Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2022 13.10.2022 10:00
Vyhotovení geometrického plánu "Parkoviště a komunikace Na Valech Rumburk"
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 27.09.2022 27.09.2022 07:00
Neodkladné zabezpečovací práce na nedokončené stavbě mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2022 23.09.2022 14:00
revitalizace náměstí Dobrovského - Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 16.09.2022 14.09.2022 00:00
Zpracování Studie proveditelnosti projektu POKORUM - druhá etapa
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 14.09.2022 14.09.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››