Profil zadavatele: Město Rumburk

 • Název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 214907
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261602

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kancelářských potřeb a papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 23.11.2021 10:00
Nákup licence Microsoft Windows Server Datacenter 2019 16 CORE
VZ malého rozsahu Objednáno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
Návrh interiéru literární kavárny v objektu Městské knihovny v Rumburku, Tř. 9. května 150/29, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 10.11.2021 05.11.2021 10:00
Pokládka podlahových krytin
VZ malého rozsahu Objednáno 06.11.2021 06.11.2021 14:00
Pořízení licencí Vmware vsphare 7
VZ malého rozsahu Objednáno 01.11.2021 06.11.2021 09:00
Zpracování žádosti o dotaci k dotačnímu titulu "Program rozvoje venkova, opatření 4.3.2. - Lesnická infrastruktura"
VZ malého rozsahu Objednáno 15.09.2021 15.09.2021 12:00
Nákup, instalace a migrace serverů a uložiště pro virtualizaci Městského úřadu RUMBURK
VZ malého rozsahu Objednáno 13.09.2021 13.09.2021 09:00
Modernizace záznamového zařízení MKDS
VZ malého rozsahu Objednáno 27.08.2021 27.08.2021 13:00
Nákup kávovarů pro Mú Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 23.08.2021 23.08.2021 14:00
Nákup kancelářského vybavení pro Město Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 16.08.2021 16.08.2021 12:00
Restaurování 2 kamenných soch v průčelí Základní školy Tyršova č.p. 1066/2, Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 05.08.2021 05.08.2021 08:00
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištěni zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s.
VZ malého rozsahu Objednáno 23.06.2021 23.06.2021 08:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce zahrady u MŠ Krásnolipská p.p.č. 2580, 2581/2, 2583 k.ú. Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 21.06.2021 21.06.2021 11:00
Zajištění průběžné aktualizace a 6. úplné akutalizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Rumburk
VZ malého rozsahu Objednáno 06.05.2021 06.05.2021 09:00
Nákup pohonných hmot pro město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 10.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››