Profil zadavatele: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

  • Název: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
  • IČO: 61538990
  • Adresa:
    Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
    Jiráskova 1378/4
    408 01 Rumburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_130.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup zdravotnického přístroje: plicní ventilace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.05.2019 31.05.2019 11:00
Nákup zdravotnických přístrojů:pacientské lůžko a další vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2018 22.03.2018 12:00
Antidekubitní systém DOMUS 2 - 4 ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.03.2018 05.03.2018 12:00
Nákup zdravotnických přístrojů: pacientské lůžko el. polohovatelné HUTT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2018 02.02.2018 13:00
Nákup zdravotnických přístrojů: Infuzní pumpa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2018 18.01.2018 13:00
Nákup zdravotnických přístrojů: Injektomat
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2018 18.01.2018 13:00
Nákup zdravotnických přístrojů: Pulzní oxymetr
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2018 18.01.2018 13:00
Zdravotnický přístroj: Infuzní pumpa Argus 717 V - 1 ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2018 18.01.2018 12:00
Zajištění dodávek medicinálních plynů
podlimitní Zadáno 16.07.2017 17.08.2017 12:30
Praní mopů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 24.02.2017 12:00
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.03.2016 02.05.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016