Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce povrchu MK Žitná
Odesílatel Jiří Tillner
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2020 08:26:56
Předmět Výzva

Dobrý den, v příloze Vám zasílám Výzvu na veřejnou zakázku "Rekonstrukce povrchu MK Žitná". Více (včetně všech příloh) na https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_526.html . S pozdravem Bc. Jiří Tillner


Přílohy
- Zadání VZ - Rekonstrukce povrchu MK Žitná.pdf (93.63 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.doc (27.00 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis prací.xlsx (71.38 KB)
- Příloha č. 3 - Mapa rozsahu rekonstrukce povrchu MK Žitná.pdf (4.17 MB)