Veřejné zakázky města Rumburku a Lužické nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Rumburk a Lužická nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk
Město Rumburk
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2023 28.03.2023 13:00
Sekání vybraných pozemků ve vlastnictví města Rumburk pro roky 2023-2025
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2023 13.03.2023 10:00
Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk – dokončení rozestavěné stavby
Město Rumburk
podlimitní Vyhodnoceno 16.02.2023 07.03.2023 13:00
Cloudové služby Microsoft 365 a Microsoft Project
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2023 28.02.2023 12:00
Dodávka vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JSDH Rumburk
Město Rumburk
nadlimitní Hodnocení 15.02.2023 27.03.2023 13:00
Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2016 08.08.2016 10:00
všechny zakázky