Veřejné zakázky města Rumburku a Lužické nemocnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Rumburk a Lužická nemocnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 28.04.2021 13:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk - 2. etapa
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 22.04.2021 10:00
Mobilní telekomunikační služby pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2021 06.04.2021 10:00
Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – dodávka schodolezu
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2021 31.03.2021 13:00
Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – dodávka IT a výukových pomůcek
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2021 31.03.2021 13:00
Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – dodávka nábytku
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2021 31.03.2021 13:00
Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – stavební úpravy
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2021 31.03.2021 13:00
Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Zadávání 11.03.2021
Nákup zdravotnického přístroje: plicní ventilace
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.05.2019 31.05.2019 11:00
Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk
Město Rumburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2016 08.08.2016 10:00
všechny zakázky