Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – dodávka nábytku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky v rámci projektu „Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku - modernizace učebny fyziky a chemie“ (projekt financován z Integrovaného regionální operačního programu, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014408) je dodávka nábytku do učebny fyziky a chemie, jedná se o lavice, židle, katedru, skříně, demonstrační stůl s digestoří a další dle popisu z rozpočtu a technické specifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://vzakazky.rumburk.cz) či na adresu Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Kontakt: Marie Šurýová
e-mail: marie.suryova@rumburk.cz
tel: +420412356355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR 2 - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.03.2021 13:00
Datum zahájení: 11.03.2021 17:56