Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská Rumburk
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2023 11:20:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel Vysvětlení/změnu zadávací dokumentace č. 2. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Ing. Miroslav Jeništa
administror veřejné zakázky


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 2.pdf (342.23 KB)

Původní zpráva

Datum 15.06.2023 14:02:16
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v souvislosti s přípravou nabídky na VZ „Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk“ si dovolujeme zadavatele požádat o vysvětlení:

1) SO 3.8. Autobusová zastávka a křižovatka, pol. č. 1 Přeložení stávajícího nadzemního hydrantu o 4 m včetně zemních prací a dodávky materiálu – prosíme o doplnění informací k položce: druh materiálu a DN potrubí.

2) SO 3.9. Parkování před ZŠ, pol.č. 26 – Chránička telekomunikačního vedení – uložení vedení do chráničky, ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně dodávky a montáže chráničky.
SO 3.11. Stavební úpravy chodníku SO 1, pol.č. 1 – Přeložka telekomunikačního vedení – Směrové přeložení optického a metalického kabelu telekomunikační sítě - ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně montáže kabelů a nutného materiálu.
A dále pol.č. 2 – Chránička telekomunikačního vedení – uložení vedení do chráničky, ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně dodávky a montáže chráničky.
Dle vyjádření O2 Czech republik a.s., bude přeložení telekomunikačního vedení zajištěno jeho vlastníkem. Z tohoto důvodu by neměly být tyto činnosti předmětem výběrového řízení.

Za vysvětlení předem děkujeme.