Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská Rumburk
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2023 11:12:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě Vší žádosti o vysvětelní zadávací dokumentace, uveřejňuje zadavatel Vysvětlení/změnu zadávací dokumentace č. 1. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze. Současně zadavatel uveřejňuje nový soupsi stavebnních prací, dodávek a služeb.
Ing. Miroslav Jeništa
administrátor veřejné zakázky


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 1.pdf (328.59 KB)
- Vyjádření Telefonica O2.pdf (318.29 KB)
- 2023015-(2014250)-R2 - Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk [zadání].xlsx (1.03 MB)

Původní zpráva

Datum 15.06.2023 09:08:02
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.

Ve výkazu výměr u objektů 3.11 Stavební úpravy chodníku SO1 ( přímé doprovodné výdaje ) a 3.9 Parkování před ZŠ ( přímé doprovodné výdaje ) požaduje zadavatel ocenit přeložky telekomunikačního vedení a zhotovení ochrany tohoto vedení. Ve stavebním povolení vydaném na tuto stavbu je v bodu m), odstavcích (4) a (5) vysloveně uvedeno, že přeložky a jinou manipulaci s těmito vedeními provádí jejich vlastník na základě smlouvy se stavebníkem, tedy zadavatelem. Stavebník na základě této smlouvy je povinen uhradit veškeré náklady spojené s těmito pracemi.
Z tohoto důvodu uchazeč není schopen ocenit tyto položky, protože není partnerem ve věcech smluvních s majitelem těchto vedení. Požadujeme, aby se tyto položky vyškrtly ze zadání nebo byly oceněny zadavatelem pro všechny uchazeče stejnou částkou.

Děkujeme za brzkou odpověď.