Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Centrum POKORUM - II. etapa
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2023 15:46:39
Předmět Výzva

Vážení, přílohou zasílám Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě a následně v Zadávací dokumentaci.
Těším se na nabídky.
Ing. Miroslav Jeništa
administrátor veřejné zakázky


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídek_sign.pdf (309.48 KB)