Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev. č. 19 ul. Sukova, Rumburk
Odesílatel Jiří Tillner
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2022 14:28:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:
V rámci přípravy cenové nabídky na realizaci VZ "Most ev. č. 19 ul. Sukova, Rumburk" jsme oslovili dodavatele ocelových trub, které jsou v PD navrženy jako chráničky inženýrských sítí. Dle jejich vyjádření není možné zaručit, že v plánovaném termínu výstavby mostu budou trouby k dostání. Hutního materiálu je a bude nedostatek a ocelová roura DN 1000 dokonce již teď není na skladě. a proto v současné době ani není možné stanovit jejich cenu. S ohledem na uvedené, prosíme zadavatele o přehodnocení použití chrániček z oceli na předmětné stavbě.
Odpověď č. 1:
Alternativní náhrada ocelových chrániček za plastové se připouští. Zhotovitel ale v ceně zahrne navazující práce spojené se změnou (např. kotvení).
Bc. Jiří Tillner