Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mobilní telekomunikační služby pro město Rumburk
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2022 15:10:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změnil zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Marie Šurýová, DiS., MěÚ Rumburk


Přílohy
- Změna ZD č. 1_sign.pdf (192.06 KB)
- 03_Technicka specifikace upr.pdf (236.47 KB)