Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2022 14:55:43
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

na základě obdržených dotazů zasíláme v příloze Vysvětlení a změnu ZD č. 2.

S pozdravem

Marie Šurýová, DiS., MěÚ Rumburk


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_sign.pdf (281.21 KB)