Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2022 14:07:08
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

na základě obdržených dotazů zasíláme v příloze Vysvětlení ZD č. 1.

S pozdravem

Marie Šurýová, DiS., MěÚ Rumburk


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_sign.pdf (292.79 KB)