Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronická úřední deska na stojanu – venkovní
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2022 11:01:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

na základě obdržených dotazů zasíláme v příloze Vysvětlení ZD č. 1 a dále zasíláme upravenou Technickou specifikaci (dokument je v záložce Zadávací dokumentace a Veřejné dokumenty již upravený).

S pozdravem

Marie Šurýová, DiS., ORRI, MěÚ Rumburk


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_sign.pdf (278.83 KB)
- 01_Technická_specifikace upr.docx (27.37 KB)