Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – dodávka nábytku
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2021 17:56:03
Předmět Výzva

Vážení,

tímto bychom Vás rádi vyzvali k podání nabídky na akci: "Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie – dodávka nábytku".

S přáním hezkého dne

Marie Šurýová, ORRI MěÚ Rumburk


Přílohy
- ZD tyrsova fin 2_sign.pdf (411.14 KB)