Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace sídliště Na Valech
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2020 11:30:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

na základě obdržených dotazů zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Marie Šurýová, ORRI MěÚ Rumburk


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 na valech_sign.pdf (305.97 KB)
- 20190730 - Parkoviště a komunikace Rumburk Na ValechR1 [zadání].xlsx (272.36 KB)
- 20-11-24_02 OZ ZÁBRADLÍ Z1 - Z7.pdf (396.66 KB)
- 20-11-24_03 OZ ZÁBRADLÍ Z8 - Z11.pdf (448.80 KB)
- VO DUR 12-2017.pdf (282.26 KB)