Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mobilní telekomunikační služby pro Město Rumburk
Odesílatel Václav Leso
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2020 06:39:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Z důvodu nynějších krizových opatření, připouští zadavatel podání nabídky jak v podobě listinné tak elektronické.