Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického, Rumburk
Odesílatel Marie Šurýová
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2020 14:28:00
Předmět Výzva

Vážení,

tímto bychom Vás rádi vyzvali k podání nabídky na akci: "Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického, Rumburk".

S přáním hezkého dne

Marie Šurýová, ORRI, MěÚ Rumburk


Přílohy
- Výzva k podání nabídek nastavby_sign.pdf (476.17 KB)
- ZD nastavby_sign.pdf (661.53 KB)