Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr 2020
Odesílatel Jiří Tillner
Organizace odesílatele Město Rumburk [IČO: 00261602]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2019 14:42:16
Předmět Výzva

Dobrý den, v příloze Vám zasílám Výzvu na veřejnou zakázku "Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr 2020". Více (včetně všech příloh) na https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_481.html .
S pozdravem Bc. Jiří Tillner


Přílohy
- Zadání VZ - Pytlový sběr 2020.pdf (94.98 KB)
- příloha č. 1 - krycí list.doc (32.00 KB)
- příloha č. 2 - Návrh smlouvy včetně příloh.doc (470.00 KB)
- příloha č. 3 - Všeobecné informace.pdf (32.34 KB)