Veřejná zakázka: Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 586
Systémové číslo: P20V00000103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.12.2020
Nabídku podat do: 21.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění činností spojených s periodickou údržbou veřejné zeleně ve městě Rumburk.

Předmětné činnosti spočívají v provádění údržby zeleně na území města Rumburk (22 lokalit), zejména provádění seče travnatých ploch, údržby ostatní zeleně (řezy, střih, pletí keřů a živých plotů), úklidu spadaného listí a související činnosti v jednotlivých lokalitách města v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Toto plnění bude prováděno zejména v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou:
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný rozsah předmětu zakázky a požadované kvalitativní a technické parametry jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rumburk
 • IČO: 00261602
 • Poštovní adresa:
  Třída 9. května 1366/48
  Rumburk 1
  40801 Rumburk
 • Název odboru: Odbor komunálních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214907

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://vzakazky.rumburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky